Kim jest solopreneur

Solopreneru, lub solofounder to osoba która samodzielnie uruchamia biznes, często bootstrapuje go, czyli finansuje wyłącznie z własnych środków. Rozwój narzędzi nocode poszerza grupę osób które mogą tworzyć internetowe narzędzia o komercyjnym zastosowaniu.

Rozwiązania stworzone przez soloprenerów często nazywane są micro-saasami a ich twórcy chętnie korzystają z techniki #buildinpublic.