Jak sztuczna inteligencja demokratyzuje technologię?

Jak sztuczna inteligencja demokratyzuje technologię?
"an artificial intelligence on its way to democratize technology, futuristic, transcendence feel" - generated by Dall-e 2

Dall-e otworzył dostęp i każdy może pobawić się w generowanie grafiki z linijki tekstu. Wystarczy założyć konto i otrzymujemy 50 kredytów by potestować o co tyle szumu.

Jak działają generatory grafiki AI?

Nie są one wstępnie zaprogramowanymi przez developerów zestawami zasad jak co rysować. Stworzona zostaje sieć neuronowa o nazwie CLIP (Contrastive Language–Image Pre-training) która jest uczona milionami par obraz-tekst. Dzięki temu program buduje pewien rodzaj zrozumienia tych bytów (słownych i graficznych).

Na tej podstawie model dyfuzyjny generuje obrazek.

Moment, model dyfuzyjny?

Spokojnie, przeczytałem parę tekstów o tym i sam dalej nie rozumiem, poza tym, że jest to Machin Learningowa metoda która w wielu krokach "psuje" obrazek by wyglądał jak szum, ale na tej podstawie uczy się też odtwarzać go. I to odtwarzanie jest wykorzystywane do rysowania nowych rzeczy. Chyba.

Efekt jest taki, że produkt tak generowanego dzieła nie jest deterministyczny - oznacza, że to samo zapytanie może dawać wiele (nieskończenie?) różnych efektów - czyli w naszym wypadku - obrazów.

Synergia AI z nocode

Myśląc o wspólnych obszarach trendów AI oraz nocode przychodzą mi do głowy dwie główne konstatacje:

  • nocode pozwoli tworzyć szybko super mądre aplikacje które via API będą korzystały z algorytmów AI i będą dostarczały fantastyczną wartość
  • same rozwiązania AI są de facto nocode, bowiem zaspokajają szeroką definicję "nocode" pozwalając na tworzenie nie-fachowcom.

Rozróżniam dwie definicje nocode - sensu stricte to tworzenie rozwiązań biznesowych takich jak aplikacje czy automatyzacje. Ale rozpoznaję też definicję szeroką - sensu largo - tworzenie rozwiązań wymagających specjalistycznych umiejętności przez osoby nieposiadające tych umiejętności. Idealnym przykładem jest Canva - ułatwiająca tworzenie visuali przez amatorów albo Copy.ai pomagający w pisaniu tekstów.

AI zabierze pracę...

I to jest to miejsce w którym często pojawia się wątek zabierania pracy przez maszyny. Co uważam jest mocno wyolbrzymione z jednej strony i wynika z naturalnej obawy przed zmianą...

Luddyści niszczą krosno tkackie (ryc. Wikipedia)
Niszczenie maszyn zostało penalizowane w Zjednoczonym Królestwie w 1721 roku, ale mimo powtarzających się incydentów karę zaostrzono w 1812 roku do tego stopnia, że zawierała nawet karę śmierci

...a z drugiej to już się dzieje na niespotykaną skalę. Tylko efektem tego zazwyczaj nie jest zwolnienie pracownika tylko zwiększenie produktywności + zmiana charakteru pracy nowo zatrudnianych. Podobnie będzie z tworzeniem z pomocą AI.

Potrafię sobie wyobrazić AI Stock Photos Generator (jak tu lub tu) który pozwala na analogiczny experience jak przeszukiwanie zdjęć stockowych - dodaje filtry i wyszukiwaną frazę a skrypt generuje mi propozycje. Czy to sprawy, że fotografia stockowa przestanie być potrzebna? Może? Będzie pewnie bardziej ekskluzywna, tak jak dziś rzeczy hand-made. Bo różnica między nami a artystą jest taka, że my myślimy, że wiemy co chcemy zobaczyć a artysta wie co chce pokazać. To duża różnica i AI tego nie zmieni.

AI to power tool

Uważam, że AI to narzędzie nocode które w rękach domenowego specjalisty będzie dawać jeszcze lepsze efekty. Ciekawy eksperyment przeprowadziła Cleo Abram w swoim filmie o AI. Zaprosiła profesjonalnego grafika do wyzwania polegającego na stworzeniu paru obrazów zarówno z pomocą AI jak i bez. Następnie poddała te prace ocenie publiczności bez zdradzania kto i jaka technika wytworzenia stoi za daną pracą.

Oddano 3000 głosów. Pierwsze pięć miejsc przypadło pracom stworzonym przez grafika z pomocą AI, miejsce szóste - grafikowi bez AI a na dalszych miejscach amatorka z pomocą AI. Ostatnie miejsce przypadło amatorce bez AI.

To bardzo ciekawy test który pokazuje parę rzeczy:

  • AI to narzędzie nocode które pozwala nie-fachowcom podnieść jakość swojej pracy
  • AI w rękach profesjonalisty jest ciągle znacznie potężniejsze niż w rękach amatora

Wrap-up

AI to studnia bez dna w którą możemy wrzucać polecenia i otrzymamy potok propozycji. Jednak to jaki będzie efekt zależy od tego czy jesteśmy ekspertem w danej domenie - podobnie jak w nocode, który zmniejsza barierę wejścia i daje narzędzia do rozwiązywania problemów bezpośrednio specjalistom.

Mając swoje 50 kredytów do wykorzystania w Dall-e szybko przekonacie się, że nie tak łatwo jest stworzyć coś wspaniałego.