Demokratyzacja technologii

W poprzednim wpisie dotknąłem tematu demokratyzacji technologii której dowodem był skokowy wzrost użytkowników platformy bubble.io. Ale dlaczego to jest istotne?

Developer shortage

Zjawisko braku wykwalifikowanych pracowników IT wskazywane w wielu źródłach m. in. WSJ w 2019 roku wskazywał, że w USA brakowało przeszło 1 miliona osób. Inne raporty wskazują, że ta sytuacja będzie się utrzymywała przez następne lata a pandemia i efekt The Great Resignation tylko wzmacniają ten trend.

The Perfect Storm

Wydaje się, że jesteśmy światkami sytuacji w której wiele czynników sprzyjających istnieje w tym samym czasie:

  • Developer shortage - podnosi presje na organizacje i wzmacnia trend citizen developer
  • API is eating the world - standaryzacja komunikacji ułatwia budowanie złożonych rozwiązań
  • Cloud - infrastruktura jako usługa staje się commodity, jak prąd w gniazdku
  • Platformy no-code i low-code - obecne od lat faktycznie dojrzewają i są gotowe dostarczać kompletne rozwiązania

Czy to zmierzch programowania?

Nie. Jeśli zobrazujemy potrzeby rozwiązań technologicznych jako piramidę to na jej szczycie umieścimy te najbardziej nowatorskie wytwarzane przez duże organizacje. I mimo, że tam zawsze będzie potrzeba programowania, to zjawisko demokratyzacji technologii wpłynie też na tą część. U spodu naszej piramidy są potrzeby rozwiązań dla konkretnych zespołów czy małych i średnich firm które chcą wykładniczo zwiększać swoją produktywność. Wcześniej by to osiągnąć musiały sięgać po talenty zaangażowane na szczycie piramidy co nie raz nie znajdowało uzasadnienia biznesowego.

Work smart, not hard!

Warto dodać jeszcze, że rozwiązania no-code / low-code mogą być wykorzystywane przez programistów do szybkiego dostarczania efektu biznesowego. Prawie 60% specjalistów IT stwierdziło, że używa rozwiązań low-code w projektach na styku IT i biznesu. Wskazują, że dzięki tym narzędziom mogą szybciej i zwinniej dostarczać biznesowo kluczowe rozwiązania.

Professional developers are now leaning on low-code/no-code solutions for applications that don't require developers to write or own them themselves - observes Shiv Ramji

Demokratyzacja technologii

Fundamentalne obniżenie bariery wejścia i poszerzenie grona ludzi którzy mogą dostarczać rozwiązania zwiększające produktywność przy zachowaniu niespotykanej dotąd zwinności i szybkości będzie owocowało niespotykaną innowacją.

Dlatego z uwagą przyglądam się temu obszarowi, który moim zdaniem tektonicznie zmieni zasady funkcjonowania przedsiębiorstw i pracowników w następnych latach.